Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Andělová, Petra

společný pseudonym (od r.2020 se nepoužívá): Kudělka, Albert

Citace: Carson, P.: Skalpel
Citace: Základy asijských náboženství, 2 díl
Citace: Martin Friedrich: Mrtví & neklidní
PhDr, PhD., sinoložka a překladatelka z angličtiny, přednáší na FSV UK.