Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Chandler, Raymond, 1888-1959
Dátum úmrtia alebo zániku: 1959


Citácia: LC (Names)
Citácia: NKC
Citácia: Sestřička
Citácia: Slovník spisovatelů: USA: Odeon
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Americký prozaik, autor detektivních románů.