Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Vaculík, Petr


Citation: Malaťák,J.-Vaculík,P.: Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství. Zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Citation: www(Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta)
Ing., práce ze zemědělské techniky a o odpadovém hospodářství.