Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Vaculík, Petr


Citácia: Malaťák,J.-Vaculík,P.: Technologická zařízení staveb odpadového hospodářství. Zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Citácia: www(Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta)
Ing., práce ze zemědělské techniky a o odpadovém hospodářství.