Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Ježíš Kristus

Bände: Ježíš Nazaretský
Bände: Kristus
Bände: Ježíš

Citation: MZK(OPAC)
Citation: Encyklopedie Diderot
Zakladatel a ústřední postava křesťanského náboženství. Narozen přibližně v roce 4 př. n. l, zemřel v roce 33 n. l.