Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Penman, Sharon Kay, 1945-

Väzby: Penman, Sharon K. 1945-

Citácia: BNB
Citácia: BLPC, cit. 30. 11. 2011
Citácia: LC (Names), cit. 30. 11. 2011
Citácia: Penman, S. K.: Ďáblovo plémě
Citácia: Penman, S. K.: Prokletý trůn
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 12. 11. 2013
Americká autorka historických románů.