Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Spark, David, 1957-

Vazby: Hrkal, Zbyněk, 1957-
Vazby: Hofman, Robert, 1957-

Citace: Spark, David: Vězeň z Guantanama. 2013
Citace: www(Obchod České geologické služby), cit. 22. 12. 2014
Narozen 1957. Doc. RNDr., CSc., hydrogeolog, vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. Autor prací z oboru, také autor beletrie.