Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Spark, David, 1957-

Bände: Hrkal, Zbyněk, 1957-
Bände: Hofman, Robert, 1957-

Citation: Spark, David: Vězeň z Guantanama. 2013
Citation: www(Obchod České geologické služby), cit. 22. 12. 2014
Narozen 1957. Doc. RNDr., CSc., hydrogeolog, vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. Autor prací z oboru, také autor beletrie.