Skip to main content

Authority detailGeographic Classification Area Code: e-ru---
Relations: Rusko (federace)
Relations: Ruská SFSR
Relations: Sovětský svaz
Relations: Kurilské ostrovy (Rusko)
Relations: Rusko východní
Relations: Rusko západní

Citation: LC (Names)
Citation: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Status/Administrative unit: správní celek
Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je v případech, kde je to účelné (např. ve společenskovědních oborech), specifikován chronologickým zpřesněním.