Skip to main content

Detal kartotekiKod obszaru geograficznego: e-ru---
Oprawy: Rusko (federace)
Oprawy: Ruská SFSR
Oprawy: Sovětský svaz
Oprawy: Kurilské ostrovy (Rusko)
Oprawy: Rusko východní
Oprawy: Rusko západní

Citation: LC (Names)
Citation: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Status/Całość administracyjna: správní celek
Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je v případech, kde je to účelné (např. ve společenskovědních oborech), specifikován chronologickým zpřesněním.