Skip to main content

Detail autorityKód geografickej oblasti: e-ru---
Väzby: Rusko (federace)
Väzby: Ruská SFSR
Väzby: Sovětský svaz
Väzby: Kurilské ostrovy (Rusko)
Väzby: Rusko východní
Väzby: Rusko západní

Citácia: LC (Names)
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Status/Správny celok: správní celek
Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je v případech, kde je to účelné (např. ve společenskovědních oborech), specifikován chronologickým zpřesněním.