Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-ru---
Vazby: Rusko (federace)
Vazby: Ruská SFSR
Vazby: Sovětský svaz
Vazby: Kurilské ostrovy (Rusko)
Vazby: Rusko východní
Vazby: Rusko západní

Citace: LC (Names)
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Status/Správní celek: správní celek
Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je v případech, kde je to účelné (např. ve společenskovědních oborech), specifikován chronologickým zpřesněním.