Skip to main content

Detail autorityVazby: gender
Vazby: organizace práce
Vazby: personální management
Vazby: profesní uplatnění
Vazby: péče o děti
Vazby: rovnost příležitostí
Vazby: sociální politika podniku
Vazby: zaměstnanost žen
Vazby: práce
Vazby: rodina
Vazby: slaďování rodiny a zaměstnání
Vazby: slaďování práce a rodiny
Vazby: slaďování pracovního a rodinného života
Vazby: slaďování pracovního a osobního života
Vazby: slaďování profesního a rodinného života
Vazby: slaďování práce a osobního života
Vazby: sladění práce a rodiny
Vazby: harmonizace práce a osobního života
Vazby: work-life balance
Vazby: slaďování soukromého a pracovního života