Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Sirovátka, Tomáš, 1950-


Citace: Sirovátka, T. : Česká sociální politika na prahu 21. století
Citace: www(Masarykova univerzita v Brně), cit. 4. 9. 2013
Narozen 25. 9. 1950 v Brně. Prof., PhDr., CSc., vysokoškolský pedagog na katedře sociologických studií MU v Brně, práce z oboru sociologie a politické ekonomie.