Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-ur---
Vazby: Rusko
Vazby: Rusko (federace)
Vazby: Ruská SFSR
Vazby: Sovětský svaz západní
Vazby: SSSR
Vazby: Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik
Vazby: Svaz sovětských socialistických republik

Status/Správní celek: správní celek
Je-li termín použit jako geografické zpřesnění v řetězci PH, je dále specifikován chronologickým zpřesněním pouze v případech, kdy je nutné vyjádřit časový úsek v rámci existence státu; chronologické zpřesnění "20. století" se nepoužívá.